Schedule

Saturday:   

​​

9:00am - 10:30am:  In-studio Class Session 1: Studio 1:  Pat Taylor

9:00am - 10:30am:  In-studio Class Session 1: Studio 2:  Jill Strauss

10:45am - 12:15pm:  In-studio Class Session 2: Studio 1:  Jill Strauss​

10:45am - 12:15pm:  In-studio Class Session 2: Studio 2:  Pat Taylor

12:20pm - 1:25pm:   Brown Bag Networking Lunch

1:30pm - 3:00pm:   In-studio Class Session 3: Studio 1:  Bob Boross

1:30pm - 3:00pm:   In-studio Class Session 3: Studio 2:  Joey Doucette

3:15pm - 4:45pm:   In-studio Class Session 4: Studio 1:  Joey Doucette​

3:15pm - 4:45pm:   In-studio Class Session 4: Studio 2:  Bob Boross

5:00pm - 6:30pm:   In-studio Class Session 5: Studio 1:  Jerry Evans

5:00pm - 6:30pm:   In-studio Class Session 5: Studio 2:  Jeff Hendrix

6:30pm - 6:50pm:   In-studio Spacing Session 1

6:50pm - 7:10pm:   In-studio Spacing Session 2 

7:10pm - 7:30pm:   In-studio Spacing Session 3 

7:30pm - 7:50pm:   In-studio Spacing Session 4

7:50pm - 8:10pm:   In-studio Spacing Session 5

8:10pm - 9:00pm:   In-studio Run Thru - All Sessions

Jazz Dance Alliance presents:

Book Online!

© 2020 Jazz Dance Alliance

  • Facebook
  • Instagram